Centrala wentylacyjna VASCO SILENT VENTILATION z rekuperatorem zapewnia świeże i zdrowe powietrze w pomieszczeniach dzięki stałemu przewietrzaniu domu.

System wentylacji VASCO jest zrównoważony i wygodny w eksploatacji. Dzięki odzyskowi ciepła z usuwanego powietrza, gwarantuje oprócz komfortu świeżego powietrza, także oszczędności na kosztach ogrzewania domu.

Freenrg - Pompy Ciepła - Rekuperacja

Zasada projektowania systemu wentylacji mechanicznej polega na umieszczeniu nawiewów świeżego powietrza w pomieszczeniach suchych – w salonie i sypialniach. Wywiewy powietrza umieszcza się z kolei w pomieszczeniach wilgotnych: w kuchni i łazienkach. W ten sposób powietrze przemieszcza się z pomieszczeń suchy do wilgotnych, z tego powodu z reguły nie umieszcza się wylotów wentylacji w przedpokojach, holach, ciągach komunikacyjnych, które są naturalną drogą dla przemieszczającego się powietrza. Ważnym zastrzeżeniem jest, że drzwi wewnętrzne nie mogą blokować przepływu powietrza – przy zamkniętych drzwiach powinna pozostać szczelina nad podłogą o powierzchni minimum 80cm2.

 

WYMIENNIK KRZYŻOWO-PRZECIWPRĄDOWY

Wymiennik ciepła o bardzo wysokiej wydajności zapewnia optymalne przekazywanie ciepła z powietrza usuwanego do świeżego pobieranego z zewnątrz. Dwa strumienie powietrza nie stykają się z sobą. Optymalne rozwiązanie wybrane przez VASCO to wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy z polistyrenu. Jest to typ urządzenia o najwyższej wydajności, wygodnej eksploatacji i maksymalnej trwałości. Pełne rozwinięcie powierzchni wymiany ciepła to 36m2.

STANDARDOWY BYPASS DLA CHŁODZENIA LATEM

Podczas gorącego lata, centrala wentylacyjna wykorzystuje wbudowany standardowo bypass do nocnego chłodzenia domu. System działa w pełni automatycznie, w zależności od

od temperatury wewnątrz i na zewnątrz. W sytuacji gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od temperatury wewnątrz pomieszczeń, urządzenie otwiera kanał przepływu powietrza z zewnątrz w taki sposób, aby pominąć wymiennik ciepła. W ten sposób chłodniejsze nocne powietrze poprawia komfort podczas letnich miesięcy bez dodatkowych kosztów na chłodzenie.

ANTYALERGICZNE FILTRY PRZECIWPYŁKOWE

Dla bardzo wielu osób dotkniętych coraz powszechniejszym we współczesnych czasach problemem alergii bardzo ważną funkcją wentylacji mechanicznej jest filtrowanie całości powietrza obecnego w domu. Strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego przepływają przez filtry elektrostatyczne, które pełnią podwójną funkcję. Pierwsza to filtrowanie świeżego powietrza z zewnątrz w celu zatrzymania pyłków i innych zanieczyszczeń. Druga funkcja filtrów to ochrona wymiennika i kanałów powietrznych przed zanieczyszczeniem. Filtry mają również działanie antybakteryjne.

WENTYLATORY ZAPEWNIAJĄCE STAŁY PRZEPŁYW POWIETRZA

Energooszczędne wentylatory prądu stałego, elektronicznie komutowane (EC) zapewniają cichy i efektywny nawiew świeżego powietrza do pokoju dziennego i sypialni, oraz usuwanie na zewnątrz – wilgotnego powietrza z pomieszczeń takich jak: kuchnia, łazienki, WC, pomieszczenia gospodarcze, garderoby. Unikalne, zaprojektowane przez VASCO sterowanie elektroniczne wentylatorów, zapewnia stałą objętość nawiewanego powietrza niezależnie od temperatur i oporów na zanieczyszczonych filtrach. Regulacja natężenia przepływu powietrza jest automatyczna.

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM WYMIENNIKA

Automatyczna ochrona przed zamarzaniem gwarantuje, że centrala wentylacyjna funkcjonuje prawidłowo także w okresie zimowym. Aby zagwarantować 100% ochronę także w okresie mrozów, stosowana jest grzałka elektryczna dla powietrza pobieranego z zewnątrz. Warto pamiętać, że grzałka jest załączana jako drugi stopień ochrony tylko w okresie największych mrozów i jednocześnie największego zapotrzebowania na powietrze wentylacyjne. Dzięki temu koszt prądu pobieranego przez grzałkę nie stanowi istotnego obciążenia finansowego.

STEROWANIE MOCĄ REKUPERATORA

Centrala wentylacyjna dostarczana jest z przełącznikiem biegów. Przełącznik jest bezprzewodowy i nie wymaga konserwacji. W przełączniku nie są stosowane baterie, ponieważ energię niezbędną do działania pozyskuje z oporu podczas naciskania klawiszy przez użytkowników. Dzięki temu, że przełącznik jest bezprzewodowy może być zamontowany w dowolnym miejscu domu, o którym można zadecydować po urządzeniu domu. Można również do jednego rekuperatora zainstalować więcej przełączników, tak aby umieścić je w kluczowych punktach domu.

MOŻLIWOŚCI DOPASOWAŃ REKUPERATORA

Rekuperator VASCO przyłącza prowadzące na zewnątrz (czerpnia, wyrzutnia) ma standardowo po stronie lewej, a przyłącza prowadzące do pomieszczeń po prawej. Ale w bardzo prosty sposób można już na miejscu zabudowy zamienić strony rekuperatora. Wystarczy wykonać kilka prostych czynności, aby zamienić rekuperator na wersję odwrotną. Kolejną cechą rekuperatora VASCO decydującą o jego uniwersalności jest to, że przyłącza wewnętrzne (czyli nawiew świeżego powietrza oraz zasysanie powietrza wilgotnego) zostały umieszczone zarówno u góry, jak i od dołu urządzenia. Dzięki temu można przy umieszczeniu rekuperatora na poddaszu wykorzystać dolne otwory unikając wykonywania obejść rurami o dużej średnicy.

PRZEWODY POWIETRZNE DO UKŁADANIA W WARSTWACH PODŁOGOWYCH

Niezwykle ważną częścią kompletnego systemu VASCO SILENT VENTILATION jest system płasko-owalnych rur EASYFLOW, które służą do rozprowadzania wentylacji do wszystkich pomieszczeń domu.

Rury, wraz ze wszystkimi kształtkami tworzącymi kompletny system te mają całkowitą wysokość 60mm. Dzięki temu mogą być zabudowane w warstwach podłogowych. Dzięki temu cała instalacja wentylacyjna może być ukryta i nie wymusza zabudów sufitów we wszystkich pomieszczeniach, gdzie musi być doprowadzona wentylacja. Natomiast jeśli system wentylacji z założenia ma być prowadzony w sufitach podwieszanych, dzięki niewielkiemu rozmiarowi rur EASYFLOW, zabudowa systemu VASCO i pogodzenie go z innymi instalacjami jest wyjątkowo łatwe.

Najczęściej stosowanym sposobem prowadzenia instalacji, jest położenie jest na stropie i przewiercenie otworów do pomieszczeń położonych poniżej. W ten sposób instalację dla parteru prowadzi się w warstwach podłogowych piętra, a dla piętra – w warstwach podłogowych poddasza.

SILENT VENTILATION

VASCO nazwało swój system SILENT VENTILATION ponieważ naczelnym celem przyjętym przy jego projektowaniu było osiągnięcie najniższego poziomu hałasu.

O najniższym poziomie dźwięku decyduje cicha jednostka rekuperatora.

Również system rur EASYFLOW ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia możliwie cichego, praktycznie niesłyszalnego systemu wentylacji. Decyduje o tym materiał – HDPE i specjalne wyprofilowanie rur tłumiące hałas. Dodatkowo fakt, że EASYFLOW jest systemem bardzo precyzyjnie zaprojektowanym, przepływ powietrza dokonuje się w sposób płynny, bez możliwości powstawania wibracji i szumów. Systemowość decyduje też o obowiązkowym zastosowaniu elementów rozprężnych i specjalnych tłumiących dźwięk zaworów powietrznych na wszystkich wlotach i wylotach kanałów do pomieszczeń.

NIEZAWODNA REGULACJA PRZEPŁYWÓW POWIETRZA

W systemie VASCO SILENT VENTILATION regulacja przepływów powietrza do i z pomieszczeń dokonywana jest przez zawory regulacyjne SMILEY stosowane na wszystkich wlotach i wylotach. Są to zawory, które dają dużą możliwość łatwej regulacji. Na etapie uruchamiania systemu wykonawcy dokonują się ustawień według specyfikacji zawartej w dokumentacji projektowej dostarczonej przez VASCO. Ale ponieważ do zaworów można mieć dostęp w każdym momencie eksploatacji, to użytkownicy będą mogli dokonać korekty ustawień jeśli ich preferencje w stosunku do wentylacji pomieszczeń się kiedyś zmienią. Na przykład jeśli w sypialni przewidywanej dla jednej osoby, mają zamieszkać dwie, zwiększenie ilości powietrza trafiającego do tego pomieszczenia polega wyłącznie na przestawieniu tarczy zaworu.

OSŁONY WLOTÓW / WYLOTÓW POWIETRZA

W systemie VASCO SILENT VENTILATION na wszystkich wlotach i wylotach powietrza w pomieszczeniach stosowane są osłony wykonane z aluminium lakierowanego proszkowo. Osłony są tak ukształtowane, żeby maksymalnie rozproszyć strumień powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Dzięki wykorzystaniu efektu Coandy powietrze jest skutecznie rozprowadzane po całym pomieszczeniu, tak aby nie powstawały strefy martwe.

Podstawowym rozwiązaniem jest umieszczanie wlotów i wylotów powietrza w sufitach, można też stosować przejścia na ściany i wyloty ścienne. Przy rozwiązaniu ściennym należy pamiętać, że wyloty powietrza w pomieszczeniach wilgotnych muszą być w górnej strefie ściany. Wloty powietrza świeżego mogą być projektowane także niżej, ale w praktyce umieszczenie ich na ścianie pod sufitem zawsze jest praktyczniejszym rozwiązaniem, choćby ze względu na swobodę w aranżacji umeblowania.

Osłony zaworów wstępują w wariantach okrągłych i kwadratowych, a pokrycie ich specjalnym lakierem proszkowym o porowatej strukturze umożliwia łatwe i skuteczne pomalowanie ich farbą emulsyjną stosowaną do malowania ścian. W ten sposób system wentylacji będzie dyskretny i prawie niezauważalny z punktu widzenia projektu wnętrza.

 

KONSERWACJA SYSTEMU WENTYLACJI

Użytkownicy systemu wentylacji powinni zadbać o prawidłowe jego funkcjonowanie i o swój własny komfort. Podstawowe czynności są łatwe i wykonują je sami mieszkańcy. Koniecznie jest odkurzanie filtrów co kilka miesięcy, a po 12-18 miesiącach będzie konieczna wymiana filtrów. Urządzenie będzie automatycznie sygnalizować konieczność wymiany, jeśli samo odkurzenie filtrów nie wystarczy.

Co 3 lata konieczne jest czyszczenie wnętrza urządzenia, a po maksymalnie 8 latach całego systemu – wszystkich kanałów powietrznych. Te czynności musi już wykonywać specjalistyczny serwis. W przypadku VASCO VENTILATION SYSTEM czyszczenie kanałów powietrznych EASYFLOW będzie zawsze skuteczne ponieważ mają one jednakowy przekrój od otworu w ścianie do rozdzielacza i nie mają żadnych rozgałęzień. Dla kompletnego wyczyszczenie konieczne jest wykonanie na etapie realizacji systemu otworów rewizyjnych umożliwiających dotarcie do komór rozdzielczych systemu EASYFLOW.