Pompa ciepła z systemem RCD 

Nowa pompa ciepła Vitocal 300-G wykorzystuje technologię sprężarek z elektronicznie sterowanym zaworem rozprężnym oraz systemem RCD (Refrigerant Cycle Diagnostic System). Stała optymalizacja pracy sprężarki pozwala na usyskiwanie wysokiego współczynnika efektywności COP do 4,9 dla pompy w wersji solanka/woda (według normy EN 14511), redukując wyraźnie roczne koszty eksploatacji urządzenia. Temperatura zasilania instalacji grzewczej budynku może wynosić do 60 oC. Kompaktowa budowa pompy Vitocal 300-G stanowi uzasadnione rozwiązanie zarówno dla inwestycji w nowych budynkach, jak też w budynkach poddawanych modernizacji. Nowy wariant kompletnej zabudowy pompy ciepła (wersja solanka/woda BWC lub woda/woda WWC) zawiera w obudowie urządzenia – pompę obiegową obiegu solanki oraz wody grzewczej, zawór przełączający trybu pracy ogrzewanie c.o./podgrzewanie c.w.u. oraz grupę bezpieczeństwa. Możliwe jest wbudowanie elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody grzewczej. 

Pompy ciepła także w funkcji chłodzenia 

Pompa Vitocal 300-G jest w pełni przystosowana do współpracy z modułem chłodzenia naturalnego NC-Box lub chłodzenia aktywnego AC-Box. Dzięki temu możliwa jest praca pompy ciepła firmy Viessmann w trybie chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim. 

Nowy standard regulacji 

Nowy regulator elektroniczny Vitotronic 200 zawiera szereg funkcji, jak m.in. obsługa 3-ech obiegów grzewczych (w tym z zaworami mieszającymi) , regulacja pracy podgrzewu cwu, wody basenowej, załączanie dodatkowego źródła ciepła, funkcja chłodzenia naturalnego lub aktywnego. W przypadku większych obiektów, możliwe jest stosowanie układów kaskadowych złożonych z maksymalnie 5-ciu pomp ciepła Vitocal 300-G. 

Przegląd zalet: 

• Niskie koszty eksploatacji, dzięki wysokim współczynnikom efektywności: wartość COP wg EN 14511 do 4,9 (solanka 0°C/woda 35°C) 

• Maksymalna temperatura zasilania do 60°C 

• Całorocznie wysoka efektywność w każdym punkcie pracy, dzięki innowacyjnemu systemowi RCD i elektronicznemu zaworowi rozprężającemu 

• Bardzo cicha praca < 42 dB(A) dzięki zoptymalizowanej akustycznie konstrukcji urządzenia
• Regulator Vitotronic 200 z bilansowaniem energii 

• Rozwiązania Master/Slave z bardzo wysoką elastycznością 


Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej – specjalnej konstrukcji podgrzewacz cwu 

Pompy ciepła firmy Viessmann mogą współpracować z podgrzewaczami pojemnościowymi ciepłej wody użytkowej o rozwiniętej powierzchni grzewczej wężownicy. Z uwagi na niższe parametry zasilania wodą grzewczą w porównaniu do kotłów grzewczych, zazwyczaj istnieje potrzeba stosowania podgrzewaczy cwu o zwiększonej powierzchni powierzchni wężownicy. Takim rozwiązaniem jest specjalnie przeznaczony do współpracy podgrzewacz Vitocell-100 o pojemności 390 litrów. Wężownica o powierzchni 4,1 m2 jest ponad 2 razy powiększona w stosunku do standardowych wężownic w podgrzewaczach o tej pojemności.