Dzięki naciskowi Unii Europejskiej na ochronę środowiska, każda osoba może ubiegać się o dotację na pompę ciepła 2014. Dotacje są finansowane ze środków unijnych budżetu na lata 2014-2020.

Przy montażu pompy staramy się pokierować klienta i pomóc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Dotacje na „zakup i montaż pomp ciepła” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku
Warunki dotacji dla osoby fizycznej na montaż pompy ciepła:

  •  forma pożyczki lub dotacji
  •  wysokość dofinansowania na pompę ciepła do 25% kosztów kwalifikowanych max 10 000 zł z możliwością finansowania reszty kwoty za pośrednictwem pożyczki
  • obszar montażu -województwo mazowieckie
  • do kosztów kwalifikowanych przy dotacji na pompy ciepła należą: koszt urządzenia i osprzętu wraz z montażem i pracami geologicznymi, dokumentacja techniczna – projekty
  • zabezpieczeniem jest weksel in blanco i druga forma zabezpieczenia np. hipoteka, zastaw gwarancja bankowa.lokata kaucyjna, poręczenie
  • dotacja dotyczy nowych jak i modernizowanych budynków mieszkalnych
  • kryteria selekcji: oferta wykonawcy, moc pompy, wielkość dofinansowania

Regulamin[pobierz]
Wniosek – dotacja [pobierz]
Wniosek – pożyczko-dotacja [pobierz]
Dane rzeczowe i ekologiczne zadania [pobierz]
Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – karta efektu ekologicznego [pobierz]
Załącznik nr 3 – oświadczenie o pomocy publicznej [pobierz]
Załącznik nr 4 – PIT-8C [pobierz]
Instrukcja rozliczenie rat [pobierz]